پت رنگی و شفاف/شرکت الوان پلاست/زیره انواع کیک

تولید انواع وکیوم و پت های رنگی و شفاف در شرکت الوان پلاست

ظرف پلاستیکی بسته بندی میوه خشک

اهمیت بسته بندی میوه بسته‌بندی می‌تواند در مرحله تولید، فرآوری و یا در مراکز توزیع صورت پذیرد، گر چه این امر عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید، ذخیره، بازاریابی و یا توزیع انجام می‌گیرد، با این حال هنوز هم در سالم تحویل دادن محتویات بسته، از تولید به مصرف، نقش مهمی ایفا می‌کند. افزایش تولید […]

وکیوم مستطیلی زیره کیک

تولید انواع وکیوم های مکعبی و مس